تیم ما

مدیرعامل: رحمان انصاری

فوق لیسانس اقتصاد : بیش از ۲۵ سال سابقه مدیریت شهری

رئیس هیئت مدیره: مهدی انصاری

فوق لیسانس عمران_سازه : بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی در پروژه های ساختمانی، صنعتی و گردشگری

عضو هیئت مدیره: حمیدرضا انصاری

دکتری عمران _آب و فاضلاب : بیش از ۵ سال سابقه آموزش در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی

نایب رئیس هیئت مدیره: محمد انصاری

فوق لیسانس عمران_راه و ترابری : بیش از ۱۰ سال سابقه اجرایی در پروژه های فاضلاب شهری و صنعتی

عضو هیئت مدیره: محدثه انصاری

فوق لیسانس معماری_معماری داخلی : طراح و آرشیتکت صنعتی و ساختمانی