دپارتمان آب و فاضلاب

محصولات ما

هوازی

پکیج های تصفیه هوازی سیستم هایی هستند که برای تصفیه فاضلاب بهداشتی – انسانی طراحی و ساخته شده اند. از آنجا که این سیستم ها دارای تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند، به آنها پکیج تصفیه گفته می شود. این پکیج ها را بصورت فلزی، پلی اتیلنی و کامپوزیتی طراحی و اجرا می گردند .

این سامانه بمنظور تصفیه فاضلاب جوامع کوچک طراحی گردیده است که عمل هوادهی و زلال سازی در آن بصورت متناوب صورت می پذیرد . فرآیند تصفیه ۵ مرحله ای(پرکردن، واکنش، ته نشینی، تخلیه و استراحت) در این سیستم استفاده شده است . اشغال فضای کمتر و قابلیت حذف فسفر و نیتروژن معلق در پسآب از مزایای این نوع سیستم می باشد.(توضیحات بیشتر)

یک سامانه تصفیه فاضلاب یکپارچه است که در آن از فرآیند تصفیه بیولوژیکی (واحد ته نشینی، هوادهی، فیلتراسون و ضدعفونی) استفاده شده است . کیفیت بسیار بالای پساب خروجی(BOD < 5 Mil Gr/Lit) و قابلیت تصفیه پسآب بیمارستانی از مزایای بارز این نوع سیستم می باشد .(توضیحات بیشتر)

یک سامانه تصفیه فاضلاب لجن فعال است که در آن از فرآیند تصفیه بیومس(توانایی دی نیتریفیکاسیون) استفاده شده است . تصفیه ۹۸ درصدی و قابلیت حذف BOD ، COD و نیتروژن معلق در پسآب، عملکرد بهتر در مناطق با آب و هوای سرد، تولید لجن کمتر، قابلیت تحمل شوک های هیدرولیکی، زمان ماند بسیار کم، اشغال فضای بسیار کم، نگه داری و بهره برداری بسیار ساده، جملگی از خواص منحصر به فرد این سامانه می باشند . (توضیحات بیشتر)

بی هوازی

در این شیوه تصفیه فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بصورت بیولوژیکی صورت می گیرد . با الهام از طبیعت ، تجربه چاه های سنتی و پیشرفت علم محققان دریافتند در صورتیکه به فاضلاب اکسیژن نرسد، باکتری های هوازی فعالیت خود را از دست داده و در عوض باکتری های بی هوازی از تجزیه مواد آلی و معدنی اکسیژن مورد نیاز خود را فراهم می کنند. امروزه از این دستاورد در سپتیک تانک ها جهت تصفیه فاضلاب استفاده می گردد .

مخزن تصفیه فاضلاب در واقع یک مخزن ته نشینی کوچک می باشد که به دلیل زمان ماند طولانی، فاضلاب در آن تحت اثر باکتریهای غیر هوازی به حالت معلق درمی آید. سرپوشیده نمودن آن به منظور جلوگیری از مزاحمت بوی نامطبوع می باشد. نظر به اهمیتی که کاهش آلودگی و مواد آلی فاضلاب دارد، مخازن تصفیه فاضلاب به دو نوع بتنی و پلی اتیلن ساخته می شوند

چربیگیر بتنی GT-C

سپتیک تانک بتنی ST-C

صافی شنی بتنی SF-C

ترانشه مجوف

ترانشه تراوا

منهول بتنی M-C

مخزن تصفیه فاضلاب در واقع یک مخزن ته نشینی کوچک می باشد که به دلیل زمان ماند طولانی، فاضلاب در آن تحت اثر باکتریهای غیر هوازی به حالت معلق درمی آید. سرپوشیده نمودن آن به منظور جلوگیری از مزاحمت بوی نامطبوع می باشد. نظر به اهمیتی که کاهش آلودگی و مواد آلی فاضلاب دارد، مخازن تصفیه فاضلاب به دو نوع بتنی و پلی اتیلن ساخته می شوند

چربیگیر پلی اتیلنی GT-U

سپتیک تانک پلی اتیلنی ST-U

صافی شنی پلی اتیلنی SF-U

منهول پلی اتیلنی M-U