نام و نام خانوادگی:

محدثه انصاری

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی معماری-معماری داخلی

خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

مدارج تحصيلی و تخصصی:

درجه تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه محل تحصيل كشور محل تحصيل سال دريافت
كارشناسی مهندسی معماری-معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ایران 1394
كارشناسی ارشد مهندسی معماری-معماری داخلی دانشگاه پردیس تهران ایران 1399
خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

کنفرانس ها و مقالات بین المللی به ثبت رسیده :

Hamidreza Ansari Joveini, Mohammad Ansari Joveini, Mahdi Ansari Joveini, Mohadeseh Ansari Joveini “Designing wastewater treatment systems and studying the sewage absorption coefficient in temperate regions of Iran”. International Journal of Advanced and Applied Sciences(IASE) . Volume-3, Issue 1, ISSN:2313-3724, Pages44-47 (Feb.2016)

خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

سوابق شغلی:

  • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی و خدماتی قائم سازان افرا از سال 1384 تا هم اکنون .
خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

نرم افزارها:

  • آشنایی با نرم افزار مقدماتی برنامه نویسی (Excel).
  • آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مهندسی معماری (Cad,3DMax,Vray).