• ساخت بزرگترین کارخانه چاپ و بسته بندی خاورمیانه

  • احداث بالغ بر ۱۶۰۰۰ متر مربع سالن تولید و انبار

  • احداث بلندترین سالن تولید در استان گیلان با ارتفاع ۲۱ متر از کف