نام و نام خانوادگی:

مهدی انصاری

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

مدارج تحصيلی و تخصصی:

خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

کنفرانس ها و مقالات بین المللی به ثبت رسیده :

Hamidreza Ansari Joveini, Mohammad Ansari Joveini, Mahdi Ansari Joveini, Mohadeseh Ansari Joveini “Designing wastewater treatment systems and studying the sewage absorption coefficient in temperate regions of Iran”. International Journal of Advanced and Applied Sciences(IASE) . Volume-3, Issue 1, ISSN:2313-3724, Pages44-47 (Feb.2016)

 

خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

سوابق شغلی:

  •  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان با پروانه اشتغال به کار مهندسی 01942-300-11-0رشته مهندسی عمران (نظارت)-پایه 3
  • مدیرعامل شرکت ساختمانی و خدماتی قائم سازان افرا از سال 1384 تا هم اکنون .
  • مشاور عمرانی شرکت هتل بزرگ گیلان (هتل کادوس) از سال 1391 تا هم اکنون.
  • ناظر مقیم پروژه های شرکت ایحاگستر از سال 1384 تا 1390 .
  • مدیر پروژه بازسازی و سرپرست کارگاه شرکت هتل بزرگ گیلان از سال 1391 تا هم اکنون .
  • نماینده شرکت مشاور بانیان تجارت پاسارگاد از سال 1391 تا هم اکنون.
خلاصه سوابق علمی، تخصصی و تحقيقاتی

نرم افزارها:

  • آشنایی با نرم افزار مقدماتی برنامه نویسی (Exel).
  • آشنایی با نرم افزارهای محاسباتی مهندسی عمران (Etabs,Safe).