توانبخشی رشت

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه توانبخشی رشت در بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید

   

   

مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳۰ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی
  • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب