ساختمان اداری سد شفارود

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم تصفیه فاضلاب هوازی با تکنولوژی SBR و بی هوازی بتنی پروژه سد شفارود در آبان ماه سال ۱۳۹۴ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

– دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب آشپزخانه ساختمان اداری .

– پکیج هوازی با تکنولوژی SBR و با ظرفیت ۵ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه پسآب آشپزخانه و فاضلاب انسانی ساختمان اداری .