ساختمان شهرداری رشت

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی دفعی پروژه ساختمان ناحیه ۲ منطقه ۱ شهرداری رشت واقع در منطقه اسماعیل آباد شهر رشت در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجراء گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب سرویس های بهداشتی ساختمان اداری با ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر در روز .