شرکت آتیه سازان صنعت آرین-بندرانزلی

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه شرکت آتیه سازان صنعت آرین واقع در بندر انزلی-روبروی سازمان منطقه آزاد انزلی در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی-ترافیکی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی .
  • دستگاه منهول پیش ساخته بتنی-ترافیکی با ظرفیت ۱ مترمکعب بمنظور جمع آوری فاضلاب بهداشتی .
  • ترانشه پیش ساخته بتنی مجوف-ترافیکی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور جذب پسآب تصفیه شده .