شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرو-شهرصنعتی رشت

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرو واقع در شهرصنعتی رشت در فر.ردین ماه ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجراء گردید.

مشخصات سیستم اجراء شده :

  • کانال آشغالگیر آشپزخانه با استفاده از تکنولوژی بتن تراوا :

  • دستگاه چربیگیر دستی بتنی با ظرفیت ۶ مترمکعب بر روز :

  • دستگاه فیلتر بیولوژیکی بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب بر روز :

  • تصاویری از اجرای پروژه فوق الذکر :