شهرک ساحلی دریاسر

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی ویلای مسکونی واقع در حسن رود- شهرک ساحلی دریاسر در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب :

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی .
  • دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب آشپزخانه .
  • ترانشه جذبی تراوا با ظرفیت ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور جذب پسآب خروجی از سیستم ها .