شهرک ساحلی کپورچال – بندرانزلی

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی – جذبی پروژه شهرک ساحلی واقع در  بخش کپورچال بندرانزلی در تیرماه ۱۳۹۸ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید.

– مشخصات پروژه :

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۵ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
  • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب.
  • کارفرما : سازمان بنیاد مسکن استان گیلان
  • مهندس ناظر : جناب آقای مهندس پوررجبی– شماره تماس: ۰۹۱۱۱۴۴۳۳۸۰

– تصاویری از اجرای پروژه :