مجتمع تجاری R رشت

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

تولید و اجرای سیستم ایستگاه پمپاژ پروژه مجتمع تجاری R واقع در شهر رشت، جنب میدان صیقلان در تیر ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا انجام گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

  • دستگاه ایستگاه پمپاژ پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محوطه و پارکینگ مجتمع .