مجتمع گردشگری توتکابن رودبار

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی – جذبی پروژه مجتمع توریستی توتکابن رودبار در تیرماه ۱۳۹۸ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید.

– مشخصات پروژه :

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
  • دستگاه فیلتر بیولوژیکی پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
  • منهول گذاری بمنظور احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بهئاشتی.
  • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب.
  • کارفرما : جناب آقای صفری
  • مهندس ناظر : جناب آقای مهندس رهروان – شماره تماس: ۰۹۱۱۳۴۱۰۰۶۴

– تصاویری از اجرای پروژه :