مسجد فتیده لنگرود

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه مسجد فتیده لنگرود در مهر ماه ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید.

   

   

   

مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۵۰ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
  • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب.