مجموعه استخر منطقه آزاد بندرانزلی

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم تصفیه فاضلاب هوازی با تکنولوژی SBR پروژه منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندرانزلی در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

– دستگاه ایستگاه پمپاژ پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۴ مترمکعب (روزانه) بمنظور تامین فشار هیدرولیکی پسآب ورودی به سیستم تصفیه فاضلاب هوازی با تکنولوژی S.B.R با ظرفیت ۸۰ مترمکعب در روز.

تصویر۱-خاکبرداری مخزن بتنی ایستگاه پمپاژ

****

تصویر۲-نصب و رگلاژ مخزن بتنی ایستگاه پمپاژ

****

ویدئو۱-خاکبرداری چاله دفن مخزن پلی اتیلن هوازی

****

تصویر۳-تکمیل دیوارچینی و کفسازی چاله دفن مخزن پلی اتیلن هوازی

****

تصویر۴-نصب منهول پیش ساخته بتنی بمنظور تجمیع لوله های خروجی از سیستم پیش تصفیه فاضلاب

****

تصویر۵-اصلاح کانال لوله کشی فاضلاب

****

ویدئو۲-نصب مخزن پلی اتیلن سیستم تصفیه فاضلاب هوازی

****

تصویر۶-اجرای عملیات لوله کشی تاسیسات سیستم تصفیه فاضلاب هوازی

****