هتل و مجتمع گردشگری سبز لاهیجان

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی هتل و مجتمع گردشگری سبز لاهیجان واقع در لیالستان لاهیجان در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب :

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۲۷ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی .
  • دستگاه منهول پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۵ مترمکعب بمنظور جمع آوری فاضلاب بهداشتی .
  • دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب آشپزخانه مجموعه .
  • کانال دانه گیر و آشغالگیر با استفاده از نسل جدید جداکننده بتنی تراوا بمنظور آشغالگیری از پسآب آشپزخانه مجموعه .

تصاویر اجرای عملیات لوله کشی و شبکه جمع آوری فاضلاب پروژه :