هتل کادوس رشت

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه هتل بزرگ گیلان (کادوس رشت) در آذر ماه سال ۱۳۹۴ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب :

– کانال آشغالگیر و حوضچه دانه گیر بطول ۵ متر و بمنظور دانه گیری پسآب خروجی از آشپزخانه هتل (پیش از ورورد به دستگاه چربیگیر) .

– دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۴ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب آشپزخانه هتل .

– دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب فاضلاب بهداشتی هتل .