ویلای ساحلی_چمخاله

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی ویلای مسکونی واقع در چمخاله_لنگرود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید.

مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۵ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
  • ترانشه جذبی تراوا با ظرفیت ۱۵ متر مکعب (روزانه) بمنظور جذب پسآب خروجی از سیستم ها.