کاروانسرای شاه عباسی

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه کاروانسرای شاه عباسی واقع در امامزاده هاشم گیلان در اسفندماه سال ۱۳۹۴ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

– دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۲۴ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه فاضلاب انسانی .

– دستگاه فیلتر شنی پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور تکمیل فرآیند تصفیه بی هوازی .

– دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه پسآب آشپزخانه و رستوران .

– دستگاه منهول پیش ساخته بتنی بمنظور هدایت روان آب های سطحی محوطه و زهکشی سیستم تصفیه فاضلاب .