گلزار شهدای رشت

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه گلزار شهدای رشت در تیرماه سال ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید.

مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:

  • منهول های پیش ساخته بتنی بمنظور جمع آوری و انتقال فاضلاب بهداشتی.

  • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳۲ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.