آرشیو

تصفیه فاضلاب بی هوازی

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی – جذبی پروژه شهرک ساحلی واقع در  بخش کپورچال بندرانزلی در تیرماه ۱۳۹۸ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید. – مشخصات پروژه :
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۵ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
 • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب.
 • کارفرما : سازمان بنیاد مسکن استان گیلان
 • مهندس ناظر : جناب آقای مهندس پوررجبی– شماره تماس: ۰۹۱۱۱۴۴۳۳۸۰
– تصاویری از اجرای پروژه : ... ادامه مطلب
سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی - جذبی پروژه مجتمع توریستی توتکابن رودبار در تیرماه ۱۳۹۸ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید. - مشخصات پروژه :
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
 • دستگاه فیلتر بیولوژیکی پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
 • منهول گذاری بمنظور احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بهئاشتی.
 • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب.
 • کارفرما : جناب آقای صفری
 • مهندس ناظر : جناب آقای مهندس رهروان - شماره تماس: ۰۹۱۱۳۴۱۰۰۶۴
- تصاویری از اجرای پروژه :    ... ادامه مطلب
سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه توانبخشی رشت در بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید         مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳۰ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی
 • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب
   ... ادامه مطلب
سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه مسجد فتیده لنگرود در مهر ماه ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید.             مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۵۰ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
 • ترانشه جذبی بمنظور جذب پسآب.
   ... ادامه مطلب
سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه گلزار شهدای رشت در تیرماه سال ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید. مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:
 • منهول های پیش ساخته بتنی بمنظور جمع آوری و انتقال فاضلاب بهداشتی.

 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳۲ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی ویلای مسکونی واقع در چمخاله_لنگرود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید. مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب:
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۵ متر مکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی.
 • ترانشه جذبی تراوا با ظرفیت ۱۵ متر مکعب (روزانه) بمنظور جذب پسآب خروجی از سیستم ها.
      ... ادامه مطلب
سیستم پیش تصفیه فاضلاب شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرو واقع در شهرصنعتی رشت در فر.ردین ماه ۱۳۹۷ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجراء گردید. مشخصات سیستم اجراء شده :
 • کانال آشغالگیر آشپزخانه با استفاده از تکنولوژی بتن تراوا :

 • دستگاه چربیگیر دستی بتنی با ظرفیت ۶ مترمکعب بر روز :

 • دستگاه فیلتر بیولوژیکی بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب بر روز :

 • تصاویری از اجرای پروژه فوق الذکر :

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی ویلای مسکونی واقع در گلسار-رشت در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب :
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی .
 • ترانشه جذبی تراوا با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور جذب پسآب خروجی از سیستم ها .

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی ویلای مسکونی واقع در حسن رود- شهرک ساحلی دریاسر در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب :
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی .
 • دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب آشپزخانه .
 • ترانشه جذبی تراوا با ظرفیت ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور جذب پسآب خروجی از سیستم ها .

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی کارخانه کیک و شیرینی واقع در رودسر- شهرک صنعتی نالکیاشهر در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب :
 • دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب بهداشتی .
 • دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه فاضلاب آشپزخانه .