آرشیو

تصفیه فاضلاب بی هوازی

سیستم پیش تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه هتل بزرگ گیلان (کادوس رشت) در آذر ماه سال ۱۳۹۴ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم پیش تصفیه فاضلاب : – کانال آشغالگیر و حوضچه دانه گیر بطول ۵ متر و بمنظور دانه گیری پسآب خروجی از آشپزخانه هتل (پیش از ورورد به دستگاه چربیگیر) . – دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۴ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب آشپزخانه هتل . – دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب فاضلاب بهداشتی هتل... ادامه مطلب
سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه تالار شهر رشت واقع در بوستان ملت در مهر ماه سال ۱۳۹۴ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب : – دستگاه های سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۹۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه پسآب فاضلاب انسانی... ادامه مطلب
سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه کاروانسرای شاه عباسی واقع در امامزاده هاشم گیلان در اسفندماه سال ۱۳۹۴ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب : – دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۲۴ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه فاضلاب انسانی .

– دستگاه فیلتر شنی پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور تکمیل فرآیند تصفیه بی هوازی . – دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۱۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه پسآب آشپزخانه و رستوران . – دستگاه منهول پیش ساخته بتنی بمنظور هدایت روان آب های سطحی محوطه و زهکشی سیستم تصفیه فاضلاب .

سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه مجتمع تجاری ایرانیان واقع در شهر رودسر در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی و تولید گردید . مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب : – دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه فاضلاب انسانی .