آرشیو

دپارتمان تصفیه آب و فاضلاب

سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی با استفاده از پیش تصفیه با تکنولوژی بی هوازی و تصفیه با فرآیند هوازی (لجن فعال) S.B.R پروژه شرکت مرغ اجداد زربال در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :
  • منهول آشغالگیر بتنی پیش ساخته با ظرفیت ۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور جلوگیری از ورود آشغال به سیستم چربیگیری.

  • دستگاه چربیگیر بتنی پیش ساخته با ظرفیت ۹ مترمکعب (روزانه) بمنظور چربیگیری دستی از پسآب آشپزخانه مجموعه.
  • دستگاه فیلتر بیولوژیکی بتنی پیش ساخته با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور کاهش مواد آلی و ذرات معلق موجود در پسآب آشپزخانه مجموعه.
  • دستگاه ایستگاه پمپاژ پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور تامین فشار هیدرولیکی پسآب ورودی به سیستم تصفیه فاضلاب.

  - دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی با استفاده از فرآیند هوازی S.B.R و با ظرفیت ۸ مترمکعب (روزانه) .

ادامه مطلب
سیستم تصفیه فاضلاب هوازی با تکنولوژی SBR پروژه منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندرانزلی در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب : – دستگاه ایستگاه پمپاژ پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۴ مترمکعب (روزانه) بمنظور تامین فشار هیدرولیکی پسآب ورودی به سیستم تصفیه فاضلاب هوازی با تکنولوژی S.B.R با ظرفیت ۸۰ مترمکعب در روز.

تصویر۱-خاکبرداری مخزن بتنی ایستگاه پمپاژ

****

تصویر۲-نصب و رگلاژ مخزن بتنی ایستگاه پمپاژ

****

ویدئو۱-خاکبرداری چاله دفن مخزن پلی اتیلن هوازی

****

تصویر۳-تکمیل دیوارچینی و کفسازی چاله دفن مخزن پلی اتیلن هوازی

****

تصویر۴-نصب منهول پیش ساخته بتنی بمنظور تجمیع لوله های خروجی از سیستم پیش تصفیه فاضلاب

****

تصویر۵-اصلاح کانال لوله کشی فاضلاب

****

ویدئو۲-نصب مخزن پلی اتیلن سیستم تصفیه فاضلاب... ادامه مطلب

سیستم تصفیه فاضلاب هوازی با تکنولوژی SBR و بی هوازی بتنی پروژه سد شفارود در آبان ماه سال ۱۳۹۴ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید . مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب : – دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب آشپزخانه ساختمان اداری . – پکیج هوازی با تکنولوژی SBR و با ظرفیت ۵ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه پسآب آشپزخانه و فاضلاب انسانی ساختمان اداری... ادامه مطلب