قائم سازان افرا

“مجوز فنی مهندسی صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت”

آخرین پروژه ها

برخی از پروژه های مهم انجام شده در سال های اخیر. حتما از نمونه کارهای ما بازدید کنید.

همه
دپارتمان تصفیه آب و فاضلاب
دپارتمان معماری-عمران