تایل بتنی

مناسب استفاده در داخل بنا

ابعاد59 × 60 × 1.8 سانتیمتر